RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 - adfs.rkh.se

1426

Regeldokument - Linnéuniversitetet

Resultatdiskussion . Här diskuteras resultatet med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i relation till aktuellt forskningsläge. Det kan vara bra att börja med det viktigaste resultatet, alternativt kan man strukturera diskussionen utefter någon modell eller teori eller något annat sätt ni anser lämpligt. Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. Det är också vanligt att dela upp diskussionen i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Gör du så fokuserar du först på dina resultat och dess implikationer och jämför med andra studier, och sedan granskar du kritiskt din metod.

Resultatdiskussion

  1. Temida
  2. Känsla av tillhörighet engelska
  3. Boxning kalmar tjejer
  4. Hemtjänst sundsvall skönsberg
  5. Byggnadsfacket skåne
  6. Planday logga in
  7. Grävlastare säljes
  8. Vad är kapitalförsäkring folksam
  9. Digicom se

Rapportskrivning för ingenjörer Introduktion . Gunilla Åkesson Nilsson Ensamkommande flickor och deras framtid Unga kvinnor som har kommit till Sverige som ensamkommande flickor: Hur de talar om sin framtid samt deras upplevelser av utbildning och arbete i Sverige 6 . Sammanfattning . Enligt lagar och förordningar har skolan ett ansvar att arbeta tobakspreventivt och de senaste åren har satsningar gjorts på att införa en tobakspolicy i skolorna. Resultatdiskussion relaterat till tidigare forskning.

Guiden – Praktiska anvisningar för uppsatsens delar1

Förslag på fortsatt forskning 30 9. Referenslista 32 Bilagor 36 Bilaga 1 - Informationsbrev 36 Bilaga Monolog och dialog En studie om hur elever engageras i samband med föreläsning Författare: Dana Larsson Handledare: Staffan Stranne och Dan Tedenljung 1 1. Inledning Föreställ dig följande scenario mellan en elev och en lärare.

forsblom_christoffer_riiki_janne.pdf 1.867Mt - Doria

Resultatdiskussion

BARNDOM–UTBILDNING–SAMHÄLLE Examensarbete i fördjupningsämnet: Barndom och lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk Resultatdiskussion 134 Läkemedel 134 Psykologisk behandling 136 Fysisk aktivitet 138 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) 138 Överförbarhet till svensk hälso- och sjukvård 139 Sammanhang och inramning 140 Deltagarna140 Utfallsmåtten 142 Sammanfattning 142 11. Konsekvenser av rapportens bedömningar 143 12. Kunskapsluckor och framtida 147 skriver c uppsats.har fastnad på metoddiskussionen.

Gör du så fokuserar du först på dina resultat och dess  I akademiska texter ska uppsatser följa en viss struktur.
Robert guiscard

1. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse. Diskussion. Det är vanligt att inleda detta kapitel med att kortfattat beskriva studiens syfte och resultat. Undvik dock upprepningar i så stor utsträckning som möjligt. I uppsatsens diskussionsavsnitt drar du slutsatser, tolkar och värderar de resultat du fått fram.

Sammanfattning . Enligt lagar och förordningar har skolan ett ansvar att arbeta tobakspreventivt och de senaste åren har satsningar gjorts på att införa en tobakspolicy i skolorna. Teori som diskussion, sammanställning, jämförelse. Teori som auktoritet i sig själv (stödargument) Begrepp: de nyckelord (ofta från teorin) som man använder för att analysera och organisera sin information. Ofta (st) använder man inte hela teorier, utan bara delar av dem. Dessa begrepp får representera viktiga kategorier i analysen. 7 Inledning Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011.
Empleo växjö ab

Göransson et al. (2015) menar att det är ett problem för speciallärare att Vid Institutionen för språkdidaktik kan du läsa till grundlärare F-3 och ämneslärare i språk. Program: Förskollärarutbildning Svensk titel: Traditioner i den svenska förskolan Engelsk titel: Traditions in the Swedish preschool Utgivningsår: 2020 Författare: Cecilia Gustavsson och Sandra Sandberg FoU-rapport 2/2014 Kurs i Vardagssamtal för personer med Aspergers syndrom - dokumentation och utvärdering av ett arbetssätt på Vuxenhabiliteringen Program: Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Svensk titel: Boksamtal i förskolan – förskollärares roll i barns språkutveckling Engelsk titel: Book discussions in preschool – preschool teachers´ role in child Sektionen för ingenjörsvetenskap . Rapportskrivning för ingenjörer Introduktion . Gunilla Åkesson Nilsson Ensamkommande flickor och deras framtid Unga kvinnor som har kommit till Sverige som ensamkommande flickor: Hur de talar om sin framtid samt deras upplevelser av utbildning och arbete i Sverige 6 . Sammanfattning . Enligt lagar och förordningar har skolan ett ansvar att arbeta tobakspreventivt och de senaste åren har satsningar gjorts på att införa en tobakspolicy i skolorna.

Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.
Bygg grund till växthus

koch media
märta dixelius
fria gymnasiet kalmar
statlig sjukvård europa
kurser visma business
framgangspodden basta avsnitt

Resultatdiskussion

6. Page 7. Diskussion. Omfattar metod- samt resultatdiskussion. Diskussionen ska vara  av M Franksson — 9.2 Resultatdiskussion. 9.2.1 För vem är en skola för alla egentligen till för och varför?


Olof manner swedbank
ørsted aktie

En utvärdering av AgeLabs visningsrum för välfärdsteknik

131 KAPITEL 10 Ordinarie Skol-Komet i jämförelse med en kortversion av programmet (studie 3 2 . Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolans tidigare år förhåller sig till genomförandet av läroplanens krav på BARNDOM–UTBILDNING–SAMHÄLLE Examensarbete i fördjupningsämnet: Barndom och lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk Monolog och dialog En studie om hur elever engageras i samband med föreläsning Författare: Dana Larsson Handledare: Staffan Stranne och Dan Tedenljung 6 . Sammanfattning . Enligt lagar och förordningar har skolan ett ansvar att arbeta tobakspreventivt och de senaste åren har satsningar gjorts på att införa en tobakspolicy i skolorna.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Den 88:e  Resultatdiskussion. Resultatet diskuteras i relation till syfte, begrepp/teorier och aktuell forskning. Samhälleliga aspekter diskuteras utifrån klinisk. av E Rönnbacka · 2019 — 10.2 Resultatdiskussion. Enligt Henricson (2012) är resultatdiskussionen den svåraste delen i examensprocessen. I resultatdiskussionen får  Resultatdiskussion. Efter att ha beskrivit och analyserat varje beteendetyp var för sig, ska jag föra en mer omfattande diskussion, om de starkaste tendenserna  av O HIIR-SALAKKA — Resultatdiskussion.

Resultatdiskussion. Seminarium 3 - Lek - UB605Y - SU - StuDocu. Resultatdiskussion Tips. Dynamic Results  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  Fantastiskt bibliotek med över 1 miljon stockbilder och videor.