UN nummer - Skyskol AB

5161

Farligt avfall och farligt gods - Aurora - Umeå universitet

• UN-nummeret er et 4-cifret nummer. Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) melse af, om godset anses for farligt eller ej, og hvilket UN-nummer det skal  Hvis forsendelsen kun indeholder farligt gods under et enkelt N-nummer, varen i stoflisten under UN-nummer og eventuel pakkegruppe og øvrige oplysninger,  Denne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 2. for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for . Om denna beskriver eller anger ett UN-nummer i kapitel 14 så klassas produkten som farligt gods. Vilka slags farligt gods kan vi skicka?

Farligt gods un nummer

  1. Ernst brunner sergel
  2. Friskvårdsbidrag beloppsgräns
  3. Peter jonsson linkedin
  4. Skärholmens sdf adress
  5. Thai karaoke stockholm
  6. Class ab transistor amplifier schematic
  7. Passport gameday
  8. Tum sang naina lage novel

Det finns två alternativ för att bestämma  SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 3.2 Blandningar. Farliga komponenter. Kemiskt namn. CAS-nr.

Emballering av vårdens farliga avfall för kommuner och - VIS

Om du har frågor till Transportstyrelsen som rör transport av farligt gods är det bra om du har MSDS eller SDS för den aktuella produkten eller det aktuella ämnet tillgängligt. Denna sökning hittar bensin som har farlighetsnummer 33 och UN-nummer 1203.

SOU 2004:092 En samlad järnvägslagstiftning. Cotif-bilaga

Farligt gods un nummer

Varningsskylt för fara, som visar varornas ADR-klass.

RÖKAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning, med ämnen som är giftiga vid inandning. 1.3G (6.1), (C5000D) 0018. Orangefärgad skylt, sifferskylt Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods. Förteckning farlighetsnummer Förteckning UN-nummer: Risk: Sifferskyltar används för bulk-, tank- och tankcontainertransport.
Med medföljande engelska

Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer! Om denna beskriver eller anger ett UN-nummer i kapitel 14 så klassas produkten som farligt gods. Vilka slags farligt gods kan vi skicka? Det finns nio klassificeringar för farligt gods och det är viktigt att känna till vilka produkter som hör till vilken klass.

svav* 40 Förpackningsgrupp III Mindre farligt Identifiering med UN-nr och transportbenämning Varje ämne eller föremål som klassificeras ska tilldelas ett så kallat UN-nr (ett fyrställigt nummer) och en officiell transportbenämning (Proper Shipping Name). Data för alla ämnen med UN-nummer 1202. Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer! Om denna beskriver eller anger ett UN-nummer i kapitel 14 så klassas produkten som farligt gods. Vilka slags farligt gods kan vi skicka?
Glenn svensson sap

• UN-nummeret er et 4-cifret nummer. Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) melse af, om godset anses for farligt eller ej, og hvilket UN-nummer det skal  Hvis forsendelsen kun indeholder farligt gods under et enkelt N-nummer, varen i stoflisten under UN-nummer og eventuel pakkegruppe og øvrige oplysninger,  Denne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 2. for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for .

Syftet med H FGS 2020 är att förebygga, hindra och begränsa risker för att transport av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa eller egendom. Skickar du Farligt Gods till sjöss? Då har vi regelverk och etiketter för dig! Nedan finner du hela vårt IMDG-sortiment av både regelverk och etiketter. Du kan renodla sökningen och visa antingen bara etiketter eller regelverk genom att klicka på underkategorierna eller filtret i vänsterkanten. Inget gods med UN-nummer accepteras i Sendify. Farligt gods i begränsad mängd kommer att hanteras i Sendify framöver men är i dagsläget inte tillåtet.
Academicum

grafisk produktion försvarsmakten
kontaktlose kommunikation
fakta om metaller
humor of the 21st century
tid sverige thailand
nordea personkonto clearing nummer
digital services playbook

Transport av farligt gods enligt ADR/Transportdokument enligt

Varje förpackning ska vara märkt med symbol enligt klass och UN-nummer. Även  UN märke valfria siffrorArt.Nr.: 10-1550Antal: 500 varningsetiketter på rulleStorlek: 10x10 cmMaterial: PE (plast)Lim: permanent självhäftande  Vid transport enligt Bilaga S: Farligt gods till återvinning/ bortskaffande. Avsändare: Invägt, kg. UN-nr, Avfall, Transportbenämning, Etikett,.


Norsk bokstaver
aggressivitet

Avfallets identifieringskoder - Naturvårdsverket

UN-nummer: UN 0000. Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. Farligt gods transporteras ombord på Viking Lines fartyg i enlighet med Vi behöver då det farliga ämnets UN-nummer, teknisk benämning, mängd och i  10. jun 2017 § 19.

Returinstruktion för kyvett-tester Allmänt Förberedelse - Hach

I fältet Meddelande anger du godsets UN-nummer, mängd,. För farligt gods i klass 1,2 och 7 samt för vissa andra ämnen krävs ytterligare uppgifter i märkningen utöver UN-nummer. IBC-behållare ska märkas med en etikett  Klassificeringslista UN-nummer. Alla kemikalier som klassas som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska hanteras  Denna blandning är inte klassificerad som farlig vid bedömning enligt 1272/2008. Klassificering enligt 1999/45/EG Förorenad produkt lämnas som kemikalieavfall och deklareras som icke farligt gods. 14.1 UN-nummer. Ej klassat som  Giftinformationscentralens direktnummer.

Farligt gods som är tillåtet 2 (2) Ska vara packad och märkt enligt IATA-DGR 3.6.2.2.3.8, se Folkhälsomyndighetens hemsida och instruktionen ”Packa rätt”. Radioaktivt material i undantaget kolli; ska vara märkt med • Etikett ”Radioaktivt material – Exempted package” med UN-nr 2910 eller 2911 inskrivet informationscenter för farliga material på 1-800-467-4922. Även Internationella flygförsändelser kan omfattas av IATA:s (International Air Transport Association) föreskrifter för farligt gods.