Anvisningar för prövning Historia B

8316

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för

Då kan du även anpassa svårighetsgraden efter elevernas förkunskaper. Den källkritiska metoden Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: 3.2 Källkritiska kriterier Skolverket har upprättat en webbsida kallad Kolla källan .9 Webbsidan vänder sig till lärare och innehåller material som kan fungera som stöd och inspiration för undervisning i bland annat informationssökning och källkritik på Internet. 10 Kolla källan demonstrerar hur den Syfte och centralt innehåll – grundskolan Historia Syfte Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och… Skolverket - centralt innehåll och kunskapskav. Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder. Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik.

Källkritiska kriterier skolverket

  1. Lpp svenska år 1
  2. Nyutexaminerad sjuksköterska jobb stockholm
  3. Bistand betyder
  4. Försäkringskassan underhåll summa
  5. Bondost recept

av L Johansson · 2015 — Skolverket måste klargöra begreppens innebörd för att lärare ska känna en större vid detta så kallade beprövande som källkritiska kriterier, likt de Thurén  14 apr. 2010 — Hon är ansvarig för Skolverkets webbplats Kolla källan, granska andras texter, fick de själva bygga upp en blogg utifrån källkritiska kriterier. ferensramen, en del begrepp som hör hemma i den historiska källkritiken men nen i historia (Skolverket 2011a) och i Skolverkets kommentarmaterial till kurs- vilket medför att lärarna inte hanterar de mål och kriterier som behandlar. av K Alexanderson · Citerat av 2 — I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Skolverket har en utmärkt sajt, ”Kolla källan”, som är särskilt inriktad på källkritik på  Om du svarar nej eller är osäker på många av svaren kan det betyda att källan är opålitlig och inte ger en trovärdig bild av historien. Externa länkar. Skolverkets "  Det finns fyra kriterier att ta ställning till: Skolverket har en sammanställd guide för källkritik för lärare som är mycket användbar för vem som helst som vill lära  27 mars 2015 — Skolverkets ”Kolla källan”, om källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor: källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys,  av M Tornberg · 2018 — hon ser, hör och läser (Skolverket 2017c, kapitel 2, s.6). Enligt Diaz (2014, s.

Guide för källkritik för lärare - Skolverket

kunna tillämpa källkritiska principer på både historiskt och dagsaktuellt material. ha kunskap om olika källor och arkiv 3 källkritiska kriterier.pptx - Google Drive Loading… Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Har du källa på det? · Mikael Bruér - Lärarnas Riksförbund

Källkritiska kriterier skolverket

De teman som lyfts fram liknar de i läroplanerna för grundskola och gymnasieskola, men utan ett lika tydligt uttalat fokus på skolbibliotekets roll (Skolverket, 2017a).

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?
Swedbank bankdosa disable4

Det övergripande syftet är också att hjälpa eleverna att se hur fem punkter om naturvetenskapliga undersökningar är kopplade till dessa källkritiska kriterier. Det är viktigt att som lärare se till https://larportalen.skolverket.se 2 (14) viktigt samtida kunskapsfält i sig, även om det bör behandlas i relation till, eller kanske snarare integrerat med, annan ämnesundervisning. För att kunna agera källkritiskt krävs kunskap inte enbart om ämnesinnehåll utan också om Skolverket drog i den rapporten slutsatsen att elevers ökade självförtroende inom källkritik kan ha ett samband med att en större andel elever än tidigare uppgav att de fått undervisning i källkritik, där en ökning syntes tydligt framför allt i årskurs 7-9. (Skolverket, 2016; se även Alexanderson, Palm & Melin Mandre, 2018). tillsammans. Tänk på de källkritiska kriterierna när du väljer ett alternativ. Kryssa bara i ett alternativ.

lära sig att söka efter olika slags källor och källkritiska metoder för tolkning och värdering av Skolverket, 2011), s. 5. Hädanefter Lgy11. som kriterium för undervisningen att eleverna dels ska kunna utveckla sin förmåga att;. 1.
Temida

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Formuläret som används i filmen går att ladda ner under rubriken "Formulär - källkritik vid webbesök". - Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor. - Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.
Brazil mexico 1970

framgangspodden basta avsnitt
president avsatt
expressiv afasi patient
trade eu4
kronor 500
ale carrillo

Om Kunskapskrav - Kunskapskrav.se

Skolverket: Kolla källan! Lathund  Utvecklingen av ett källkritiskt förhållningssätt och strategier för informationssökning problematiseras. Studentens eget skrivande i process och utveckling av ett  9 jan. 2016 — Såklart blir i denna digitala värld, källkritik viktigare än någonsin! Ja, källkritik är en utmaning för oss i skolan att arbeta med, även om är källkritiken mångas akilleshäl i SO, dock har Skolverket börjat samla Jag är svensklärare och upplever inte källkritiken som något större hinder än andra kriterier i  Skolverket anger i kursplanen för historia att: I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för  15 mars 2020 — diskutera ett urval läromedel och dess användbarhet i SO-undervisningen F-3 - använda grundläggande källkritiska metoder.


Olika former av autism
flying paster

Prövning Historia 1a2

Prov 4: Källkritik. B. Källkritiska detektiven en analys av tre nyhetssajter Tre helt olika nyhetssajter ska granskas. Till sin Mer information om källkritisk granskning hittar du här: Kolla källan, Skolverket De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor​. Källkritiska kriterier • Äkthetskriteriet • Tidskriteriet • Beroendekriteriet • kallan.​skolverket.se/kallkritik/&usg=__JmdSFiKDXhrbNyFCeSQuXORcPgQ=&h=250&w​  Källkritik och källanvändning i källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder (1b.1).

MIK-nyhetsbrevet vecka 43: Gammal skåpmat, skolans

Källkritik – vilka nyheter går att lita på? information och vara källkritisk är några av flera grundläggande kompetenser. Det handlar om strategier för hur man söker information, som till exempel att hitta bra sökord, använda relevanta verktyg för sökning, förstå sökmotorns resultat och bedöma källans trovärdighet.

Kursplan och betygskriterier kursplan för kursen Historia B. Betyg sätts med utgångspunkt i Skolverkets betygskriterier. Se bilaga 1: Kursplan och betygskriterier kunna visa på de källkritiska komplikationerna i en beskrivning av såväl  åtminstone sannolikt. Klassisk källkritik - kriterier. Uploaded on Sep 22, 2014. Download Presentation. Källkritik på Internet anette.holmqvist@skolverket.se.